Tokat Valiliği
Tokat Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Tokat Valiliği
Tokat Valiliği

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI

04 Aralık 2019
YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI

GEÇİCİ YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGE  NUMARASI ALMAK İÇİN GEREKLİ  BELGELER

 1. DİLEKÇE
 2. BAŞVURU FORMU (Ek-1 Formu)
 3. GEÇİCİ MÜTEAHHİTLİK YETKİ BELGESİ NUMARASININ KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME TAAHHÜTNAMESİ.
 1. TAPU veya TAPU KAYIT BELGESİ
 • Tapu veya tapu kayıt belgesinde tüm malikler görünmelidir
 • Tapu veya tapu kayıt belgesinin asılları başvuru sırasında bulundurulmalıdır
 • Tapu kayıt belgesi güncel ve başvuru kayıt yılına ait olmalıdır
 • Tapu güncel olmalıdır
 1. DEKONT
 • Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hesabı 118 Gelir Numarasına 850 TL başvuru sahibinin adına yatırılmalıdır.
 • (Gerçek kişi ise TC, Ad Soyadı – Tüzel kişi ise vergi numarası, unvan olarak yatırılacak)
 1. NÜFUS CÜZDANI ÖRNEĞİ
 2. MİMARİ PROJE KAPAĞI
 • Proje müellifi tarafından imzalı olması gerekir.
 • Pafta- Ada- Parsel, Yapı Sahibi, İnşaat’a ait kat âdeti ve katların alan bilgileri eksiksiz ve okunaklı olması gerekir.
 1. VEKÂLETNAME
 • Tapu maliki adına başvuru yapacak kişinin bu işlem için noter onaylı vekâletnamesi olması zorunludur
 • Belgenin aslı başvuru sırasında bulundurulmalıdır.
 1. MUVAFAKATNAME
 • Tapu hisseli ise diğer hissedarların başvuru yapacak hissedara noter onaylı muvafakat name vermesi zorunludur
 • Belgenin aslı başvuru sırasında bulundurulmalıdır.
 1. MAHKEME KARARI
 • Tapu malikinin vasisi olması durumunda ilgili taşınmaz üzerine inşaat yaptırmak için vesayet makamından izin alınması zorunludur.

      11)VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ ve İMZA SİRKÜSÜ

 • Başvuru sahibinin tüzel kişi olması durumunda zorunludur.

GEÇİCİ YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGE NUMARASI ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER İçin Tıklayınız...

 

     GERÇEK KİŞİ YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ  İÇİN GEREKLİ  BELGELER

 1. DİLEKÇE
 2. BAŞVURU FORMU (Ek-1 Formu)
 3. TEBLİGATA ELVERİŞLİ ELEKTRONİK POSTA (KEP) ADRESİ
 4. ODA SİCİL KAYIT BELGESİ - Aslı ya da tasdikli sureti
 • Ticaret ve sanayi odasında müracaat yılı içinde alınmış olmalı
 • Faaliyet konularında İlgili nace kodlarının en az biri bulunmalıdır.(412001 – 412002 – 412003 – 412004 – 421101 – 421301 – 421302 – 422202 – 429103 - .429901 – 429902429904 – 439910 - 449915)
 1. DEKONT
 • Halk Bankası -Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hesabı 118 Gelir Numarasına Döner Sermaye Sisteminden  (İLK DEFA YA DA BELGE SINIFININ BELİRLENMESİ DURUMUNA GÖRE LİSTEDE BELİRTİLEN TUTAR)  referans numarası alınarak başvuru sahibinin adına (TC Kimlik No/ Ad –Soyadı belirtilerek ) yatırılmalıdır
 1. İMZA BEYANNAMESİ (Noter Tasdikli)
 2. VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ
 3. NÜFUS CÜZDANI ÖRNEĞİ
 4. EKONOMİK, MALİ VE TEKNİK YETERLİLİĞE AİT BELGELER*:
 1. EKONOMİK VE MALİ YETERLİK BİLDİRİM FORMU (Ek-2)
 2. BANKA REFERANS MEKTUBU (Ek-3)
 3. MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİK BİLDİRİM FORMU (Ek-4)
 4. SİCİL DURUMU BEYANNAMESİ (Ek-5)
 5. BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ TAAHHÜTNAMESİ (Ek-6)
 6. İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELER
 • H grubu yetki belgesi almak isteyenlerden ekonomik, mali ve teknik yeterlik belgesi istenmez.
 • G grubun yetki belge numarasında ekonomik ve mali yeterliklerden sadece banka referans mektubu istenir.
 • %51 hissesi 5 yıldır mimar veya inşaat mühendisi ortağa ait tüzel kişiler ve mimar ve mühendis gerçek kişilerden banka referans mektubu istenmez.

GERÇEK KİŞİ YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER İçin Tıklayınız...

 

TÜZEL KİŞİ YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

     TÜZEL KİŞİ YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ  İÇİN GEREKLİ  BELGELER

 1. DİLEKÇE
 2. BAŞVURU FORMU (Ek-1 Formu)
 3. TEBLİGATA ELVERİŞLİ ELEKTRONİK POSTA (KEP) ADRESİ
 4. ODA SİCİL KAYIT BELGESİ - Aslı ya da tasdikli sureti
 • Ticaret ve sanayi odasında müracaat yılı içinde alınmış olmalı
 • Faaliyet konularında İlgili nace kodlarının en az biri bulunmalıdır (412001-412002-412003-412004-421101-421301-421302-422202-429103-429901-429902-429904-439910-449915)
 1. ORTAKLIK DURUM BELGESİ
 • Ticaret ve Sanayi Odasından müracaat yılı içinde alınmış olmalı.
 1. SON DURUM GÖSTERİR TÜRKİYE TİCARET SİCİL GAZETESİ
 • Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı ve ya ilgili müdürlükten onaylı sureti.
 1. VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ
 1. NÜFUS CÜZDANI ÖRNEĞİ
 • Tüm ortaklara ait
 1. İMZA BEYANNAMESİ aslı (Noter tasdikli )
 1. DEKONT
 • HALK BANKASI - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hesabı 118 Gelir Numarasına Döner sermaye sisteminden referans numarası alınarak sisteminden  (İLK DEFA YA DA BELGE SINIFININ BELİRLENMESİ DURUMUNA GÖRE LİSTEDE BELİRTİLEN TUTAR)  başvuru sahibinin adına (Şirket Vergi Numarası / Tüzel kişi ünvanı belirtilerek) yatırılmalıdır.
 1. EKONOMİK, MALİ VE TEKNİK YETERLİLİĞE AİT BELGELER*:
 2. EKONOMİK VE MALİ YETERLİK BİLDİRİM FORMU (Ek-2)
 3. BANKA REFERANS MEKTUBU (Ek-3)
 4. MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİK BİLDİRİM FORMU (Ek-4)
 5. SİCİL DURUMU BEYANNAMESİ (Ek-5)
 6. BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ TAAHHÜTNAMESİ (Ek-6)
 7. İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELER
 • H grubu yetki belgesi almak isteyenlerden ekonomik, mali ve teknik yeterlik belgesi istenmez.
 • G grubun yetki belge numarasında ekonomik ve mali yeterliklerden sadece banka referans mektubu istenir.
 • %51 hissesi 5 yıldır mimar veya İnşaat mühendisi ortağa ait tüzel kişiler ve mimar ve mühendis gerçek kişilerden banka referans mektubu istenmez.

TÜZEL KİŞİ YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER İçin Tıklayınız... 

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır