Tokat Valiliği
Tokat Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Tokat Valiliği
Tokat Valiliği

Ballıbağ Köyü 2/B Kullanıcı Hak Sahipliği Listesi (Erbaa Milli Emlak Şefliğinden)

02 Aralık 2019

İLİ:  TOKAT

İLÇESİ: ERBAA

MAH/KÖY: BALLIBAĞ KÖYÜ

SIRA NO

ADI SOYADI

HİSSE ORANI

BABA ADI

ADA NO

PARSEL NO

CİNSİ

YÜZÖLÇÜMÜ

MEVKİİ

1

İsmet GÖKÇE

Tam

Halit

201

13

 Tarla

1.114,52

Köy Önü

2

Süleyman GÖKÇE

 1/2

Rahmi

201

14

 Tarla

494,07

Köy Önü

Mekki GÖKÇE

 1/2

3

Ballıbağ Köyü Tüzel Kişiliği

Tam

 

201

15

Tarla

431,06

Köyiçi

4

Sait AYDIN

Tam

Osman

201

16

Tarla

650,03

Köyiçi

5

Hamdettin NİKSARLIOĞLU

Tam

Mustafa

201

17

Tarla

155,52

Köyiçi

6

Şemsi HOSANLI

tam

Nuri

201

18

Tarla

342,16

Köyiçi

7

Süleyman MADEN

Tam

Memet

201

19

Tarla

155,65

Köyiçi

8

İbrahim ATEŞ

Tam

Mustafa

201

20

Tarla

586,54

Köyiçi

9

Ahmet ATEŞ

Tam

Mustafa

201

21

Tarla

329,74

Köyiçi

10

Muhsin KILIÇ

Tam

Mustafa

201

22

Tarla

620,03

Köyiçi

11

Ayşe KILIÇ

Tam

Aziz

201

23

Tarla

304,64

Köyiçi

12

Sündüs KILIÇ

Tam

Hasan

201

24

Tarla

472,42

Köyiçi

13

İkram MADEN

Tam

Seyit

201

25

Tarla

1.101,44

Köyiçi

14

Dursun MADEN

Tam

Seyit

201

26

Tarla

1.033,64

Köyiçi

15

Muammer MADEN

 1/4

İhsan

201

27

Tarla

2.198,06

Köyiçi

Necip MADEN

 1/4

Mustafa MADEN

 1/4

Şermin MADEN

 1/4

Yusuf

16

İkram MADEN

Tam

Seyit

201

28

Tarla

806,64

Köyiçi

  1. Başvuru yapılacak yer: Erbaa Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği
  2. Hak Sahibi: Listede ismi belirtilen hak sahibinin kendisi,  kanuni mirasçısı veya akdi halefi (sözleşme ile hak devri söz konusu ise)
  3. Müracaat için istenen belgeler: a) Başvuru dilekçesi (Erbaa Milli Emlak Şefliğinden temin edilebilecektir.), b) Müracaatçıya ait T.C. Kimlik Numarası olan kimlik fotokopisi c) Verasat İlamı (kanuni mirasçıları için), d) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra hak sahibi veya mirasçılarından alınmış Noter tasdikli muvafakatname (akdi halefler için), e-) Kullanıcıların son beş yıl için ödemiş olduğu ecrimisil bedeli bulunması durumunda buna ilişkin belgelerin bir örneği başvuru sırasında getirilecektir.
  4. Satış Bedellerinin Yatırılacağı Yer: a-) Erbaa Mal Müdürlüğü veznesine yatırılabilecektir,  b-) T.C. Ziraat Bankasının tüm şubelerinden, satış bedellerinin ayrıca aynı Bankanın internet şubesinden ""2/B ve Tarım Arazileri Tahsilat Hesabına"" yatırılabilecektir. Ayrıca bu bedellerin herhangi bir hesap numarasına havale/EFT yoluyla ödenmeyecektir.
  5. Kadastronun Kesinleşip Tapuya İşlendiği 06/09/2019 tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca taşınmazların özel kanunlar kapsamında kalıp kalmadığı bildirilecektir.
  6. En Son Müracaat Tarihi 2/B şerhlerinin tapuya işlendiği 06/09/2019 tarihinden itibaren 10 (On) Ay sonra  (06/07/2020 tarihinde) sona erecektir.

ERBAA KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ TARAFINDAN İLAN OLUNUR.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır