Tokat Valiliği
Tokat Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Tokat Valiliği
Tokat Valiliği

Bağpınarı Köyü 2/B Kullanıcı Hak Sahipliği Listesi (Erbaa Milli Emlak Şefliğinden)

02 Aralık 2019

İLİ           :  TOKAT

İLÇESİ    : ERBAA

MAH/KÖY:          BAĞPINAR KÖYÜ

 

SIRA NO

ADI SOYADI

HİSSE ORANI

BABA ADI

ADA NO

PARSEL NO

CİNSİ

YÜZÖLÇÜMÜ

MEVKİİ

1

Ercan YILMAZ

Tam

Ahmet

184

25

 Tarla

1.987,63

Çalılık

2

Osman BEKTAŞ

 1/2

Ömer

184

26

Tarla

1.976,24

Çalılık

Behcet BEKTAŞ

 1/2

3

Ali ARSLAN

Tam

Muhsin

184

27

Tarla

903,53

Köyiçi

4

Mehmet ARSLAN

Tam

Kazım

184

28

Tarla

83,00

Köyiçi

5

Ali ARSLAN

Tam

Kazım

184

29

Tarla

150,19

Köyiçi

6

Abdullah ARSLAN

Tam

Kazım

184

30

Tarla

97,34

Köyiçi

7

Hulusi ULUPINAR

Tam

İsmail Hakkı

184

31

Tarla

2.035,32

Çalılık

8

Bünyamin ŞAHİN

 1/2

Ahmet

184

32

Tarla

1.230,23

Çalılık

Ahmet ŞAHİN

 1/2

9

Turan GÜMÜŞ

Tam

Mustafa

184

33

Tarla

746,20

Çalılık

10

Nutullah YALÇIN

Tam

Ali Osman

184

34

Tarla

1.529,20

Karakışla

11

Ülker KARAGÖL

Tam

Memet

184

35

Tarla

2.736,51

Karakışla

12

Ahmet KÖSE

 1/2

Mahir

185

3

Tarla

2.417,20

Yıldırım

Murat KÖSE

 1/2

13

Gülüz YILMAZ

Tam

Nazif

185

4

Tarla

1.706,22

Yıldırım

  1. Başvuru yapılacak yer: Erbaa Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği
  2. Hak Sahibi: Listede ismi belirtilen hak sahibinin kendisi,  kanuni mirasçısı veya akdi halefi (sözleşme ile hak devri söz konusu ise)
  3. Müracaat için istenen belgeler: a) Başvuru dilekçesi (Erbaa Milli Emlak Şefliğinden temin edilebilecektir.), b) Müracaatcıya ait T.C. Kimlik Numarası olan kimlik fotokopisi  c) Verasat İlamı (kanuni mirasçıları için), d) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra hak sahibi veya mirasçılarından alınmış Noter tasdikli muvafakatname (akdi halefler için), e-) Kullanıcıların son beş yıl için ödemiş olduğu ecrimisil bedeli bulunması durumunda buna ilişkin belgelerin bir örneği başvuru sırasında getirilecektir.
  4. Satış Bedellerinin Yatırılacağı Yer: a-) Erbaa Malmüdürlüğü veznesine yatırılabilecektir,  b-) T.C. Ziraat Bankasının tüm şubelerinden, satış bedellerinin ayrıca aynı Bankanın internet şubesinden "2/B ve Tarım Arazileri Tahsilat Hesabına" yatırılabilecektir. Ayrıca bu bedellerin herhangi bir hesap numarasına havale/EFT yoluyla ödenmeyecektir.                                                                                                                                          
  5. Kadastronun Kesinleşip Tapuya İşlendiği 06/09/2019 tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca taşınmazların özel kanunlar kapsamında kalıp kalmadığı bildirilecektir. En Son Müracaat Tarihi 2/B şerhlerinin tapuya işlendiği 06/09/2019 tarihinden itibaren 10 (On) Ay sonra  (06/07/2020 tarihinde) sona erecektir. 
  6. ERBAA KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ TARAFINDAN İLAN OLUNUR.
Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır