Tokat Valiliği
Tokat Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Tokat Valiliği
Tokat Valiliği

2020 - 2024 Tokat "Temiz Hava Eylem Planı" Yayınlandı!

17 Şubat 2020
2020 - 2024 Sakarya

İlimizin hava kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanan ve yeni verilerle güncellenmiş olan "Tokat İli Temiz Hava Eylem Planı” İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından uygun bulunmuştur.

Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği’ne göre belirli kirleticileri için hava kalitesi limit değerleri belirlenmiş ve yıllar itibariyle kademeli olarak azaltılacak kirletici emisyonların, belirlenen tarihlere kadar AB limit değerlerine ulaşılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda Hazırlanan Temiz Hava Eylem Planı ile birlikte gerekli önlemlerin alınmasını ve ilimizde hava kalitesi limit değerlerimizi, AB hava kalitesi limit değerleri seviyesine getirmeye yardımcı olacaktır.

Ayrıca Temiz Hava Eylem Planı; hava kalitesi değerlendirme sonuçlarını, Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğine (HKDYY) uyum oranını, ana hava kirletici kaynaklarının emisyonunun düşürülmesi için önerilen eylem planlarını ortaya koymaktadır. Hava kalitesinin değerlendirilmesi; izleme, veri değerlendirme, emisyon envanterinin derlenmesi gibi pek çok faaliyet içermektedir. İl Müdürlüğümüz tarafından 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanan "Tokat İli Temiz Hava Eylem Planı" na Tokat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü web sayfasından (https://tokat.csb.gov.tr/) ulaşılabilmektedir.

İlimizde hava kalitesinin ölçülmesi amacıyla kurulan ve Temiz Hava Eylem Planında verileri kullanılan 4 adet hava kalitesi ölçüm istasyonu bulunmaktadır. Bu istasyonlardan 2 tanesi Tokat Merkez de birer tanesi de Erbaa ve Turhal İlçelerimizde yer almaktadır. İstasyonlardan alınan verilere online olarak izlenebilmekte olup, alınan verilere https://sim.csb.gov.tr veya http://laboratuvar.cevre.gov.tr/Default.ltr.aspx adreslerinden vatandaşlarımız tarafından da online olarak ulaşılabilmektedir.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır