Yapı Ustaları Eğitim Başvuruları

YAPI USTALARINA EĞİTİM BAŞVURULARI
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakanlığımız arasında imzalanan “Yapı Sektöründe Çalışan Meslek Erbaplarının Mesleki Niteliklerinin  Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü” kapsamında gerçekleştirilecek olan İl Milli Eğitim Müdürlüklerince yapılacak Ustalık Eğitimine yapılacak başvuruların ilk kayıtları İl Müdürlüğümüze yapılacaktır.
Daha önce Bakanlığımızdan “Geçici Ustalık Belgesi” almamış olanlar ve internetten başvuru yapamayanlar, Tokat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze Ek-1.Dilekçe, Ek-2.Ustalık Eğitimi Başvuru Formu, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve eğer varsa Geçici Ustalık Belgesi ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
Geçici Ustalık Belgesi sahibi olanlar, İl Müdürlüğümüze gelmeden aşağıda linki verilmiş internet sayfasından kendileri TC Kimlik No ve Geçici Ustalık Belgesinin Sayı Numarasını girerek başvuru yapabilirler. Taleplerini isterlerse yukarıda paragrafta açıklandığı şekilde de yapabilirler.

 

           İlk aşamada eğitim açılacak olan yapı ustaları branşları Ek-2.Ustalık Eğitimi Başvuru Formunda görülmektedir.

 

-Ek-1 Dilekçe Örneği