SAMSUN-ÇORUM-TOKAT PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ.
15 Kasım 2017

 Bakanlık Makamının 01.11.2017 tarih ve 19332 sayılı Olur’u ile 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7’nci maddesi uyarınca onaylanan Tokat İli Kömeç Köyü Küçük Sanayi Sitesine ilişkin BHÇDP-1855,11 plan işlem numaralı Samsun-Çorum-Tokat Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği 15/11/2017 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda 30 (otuz) gün süre ile  askıya çıkarılmıştır.

 
15/11/2017