Tokat Valiliği
Tokat Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Tokat Valiliği
Tokat Valiliği
Müteahhitlik Başvurusunda İstenen Belgeler

YAPI MÜTEAHHİDİ YETKİ BELGESİ NUMARASI BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER

  GEÇİCİ MÜTEAHHİTLİK İÇİN: 

1-      Kimlik Fotokopisi (ZORUNLU)

2-      Başvuru Formu. (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)  (ZORUNLU)

3-   Tapu Fotokopisi (ZORUNLU)

4-   Tapu, hisseli olması durumunda noter onaylı muvafakatname. (ZORUNLU)

5-   Geçici Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarasının Kullanımına İlişkin Bilgilendirme. (Müdürlüğümüzden alınabilir) (ZORUNLU)

6-      Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına 750,00 TL (ZORUNLU)

Dekont başvuru sahibi adına yatırılacaktır.

 

GERÇEK KİŞİ İÇİN:

 

1-      Başvuru Formu (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.) (ZORUNLU)

2-      Kimlik Fotokopisi (ZORUNLU)

3-      Ticaret Odası Kayıt Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir onaylı sureti) 2018 yılı içinde alınmış olacak. (Faaliyet alanında inşaat ile ilgili kodlar bulunacaktır) (ZORUNLU)

4-      Vergi Levhası Fotokopisi (ZORUNLU)

5-      Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına 1.750,00 TL]

Dekont başvuru sahibi adına yatırılacaktır. (ZORUNLU)

 

ŞİRKETLER İÇİN:

     

      1-      Başvuru Formu (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları, Son Ortaklık Durumları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)   

            (ZORUNLU)

2-      Şirketin Ticaret Odası Kayıt Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir onaylı sureti) 2018 yılı içinde alınmış olacak. (ZORUNLU)

3-      Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi (ZORUNLU)

4-      Şirketin Kuruluş Gazetesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı) (ZORUNLU)

5-      Herhangi bir değişiklik ( unvan, sermaye artırımı, amaç ve şirket temsil) olduysa bunun yayınlandığı ticaret sicil gazetesi ( aslı veya aslı gibidir onaylı sureti ) (ZORUNLU)

6-      Son ortaklık pay durumunu gösterir gazete (aslı veya aslı gibidir onaylı sureti) (ZORUNLU)

7-      Ortakların Kimlik Fotokopileri (ZORUNLU)

8-      Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına 1.750,00 TL]

Dekont şirketin vergi numarası adına yatırılacaktır. (ZORUNLU)

 

ADİ ORTAKLIK İÇİN:

 

1-      Kişilerin Kimlik Fotokopileri

2-      Başvuru Formu.(Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları, Son Ortaklık Durumları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)

3-      İlgili vergi dairesi müdürlüğünden alınacak adi ortaklığa ait vergi numarasını gösteren belge. 

4-      Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına  1.750,00 TL]

Dekont adi ortaklığın vergi numarası adına yatırılacaktır.

      5-   Adi ortaklık kayıtlarında ortakların her biri için müteahhitlik kaydının tamamlanmış olması gerekmektedir.

      6-  Adi ortaklık sözleşmesi aslı veya noter onaylı sureti.

 

YAPI KOOPERATİFLERİ İÇİN:

 

1-      Başvuru Formu (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak, Yapı Kooperatifini Temsile Yetkili En Az iki Yönetim Kurulu Üyesince İmzalanacak.)

2-      Yapı Kooperatifinin Ticaret Oda Kayıt Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir Onaylı). 2018 yılı içinde alınmış olacak.

3-      Yapı Kooperatifinin Vergi Levhası Fotokopisi

4-      Yapı Kooperatifinin Kuruluş Gazetesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)

5-      Yapı Kooperatifinin Kendi Yapılarının Müteahhitliğini Üstlenmeye Yetkili Olduğunu Gösterir Genel Kurul Kararı veya Kararın Yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)

6-      Kooperatif Binalarının İnşa Edileceği Arsanın Mülkiyetinin Kooperatife Ait Olması Halinde Tapu Senedi; Arsanın Mülkiyetinin Kooperatife Ait Olmaması Halinde Arsa Sahibi İle Yapılmış Noter Onaylı Tapuya Şerh Verdirilmiş Satış Vaadi Sözleşmesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)

7-      Yapı Ruhsatı Düzenlenecek Kooperatif Binasına İlişkin İlgili Bilgilerin Yer Aldığı Temsile Yetkili En Az İki Yönetim Kurulu Üyesince İmzalı “Yapı Ruhsatı Ön Başvuru Formu” (İlgili Kısmı Doldurulup İmzalanacak; Müracaattan Sonra Sistem Kaydı İçin Müdürlüğümüzce Hazırlanacak İkinci Formunda İmzalanması Gerekmektedir.) 

8-      Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Kimlik Fotokopileri

9-    Yönetim Kurulu Güncel Yetki Belgesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)

10- Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına  1.750,00 TL]

Dekont kooperatifin vergi numarası adına yatırılacaktır.

 

www.csb.gov.tr adresinde uygulamalar/müteahhit ve müellif bilgi sistemi/yambis vatandaş girişinden sonuçlar takip edilebilecektir. Tlf: 0 356 214 31 39

 

NOT: Sadece geçici müteahhit tanımlamalarında vekaletname kabul edilebilmektedir. Vekaletname ile yapılan başvurularda vekaletname noter onaylı asıl belge olacak, vekaletnamede; "Yambis İşlemlerini Yürütmek Üzere" ibaresi bulunacaktır. 

 İstenen evrakların başvuru sahipleri (Geçici ve gerçek kişiler, şirket müdürleri...) ile birlikte müdürlüğümüz personelleri tarafından incelenmesi gerekmektedir.   

 

            Tüm İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.