ÇEKEREK HES
11 Eylül 2017

 Yozgat İli, Çekerek İlçesi ve Aydınlık İlçesi ile Tokat İli, Zile İlçesi sınırları içerisinde kurulacak olan "Çekerek HES'e ilişkin 21.08.2017 tarihinde Bakanlığımızca re’sen onaylanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı paftaları ile plan açıklama raporları 11/09/2017 tarihinden itibaren Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü askı panosunda 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmıştır.