5 HAZİRAN ÇEVRE DÜNYA GÜNÜ KUTLANDI
05 Haziran 2016

 5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ

 
5 Haziran,  Dünya Çevre Günü evrensel bir gündür. Ana teması sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamanın temel bir insan hakkı olduğunun hatırlanarak, yapılmış ve yapılabilecek şeylerin üzerinde durulması ve çevre korumacılığının yaygınlaştırılması olan bu gün kutlamanın yanı sıra  tüm insanlar için aynı zamanda bir mesaj olarak kabul edilmelidir.
Artık toplumun her kesiminin çevre konusunda bilgilendirilmesi ve duyarlı hale getirilmesinin zamanı gelmiştir. Çevrenin korunması ve geliştirilmesi konusunda gösterilen çabaların amacı, insanların daha sağlıklı ve daha güvenli bir çevrede yaşamasıdır. İl Müdürlüğü olarak şehrimizin çevre konusunda profilini her geçen gün iyiye götürmek için çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Faaliyette olan 2 adet katı atık düzenli depolama tesisimiz, 1 adet tıbbi atık sterilizasyon tesisimiz, 2 adet atıksu arıtma tesisimiz, tehlikeli atık geri kazanım tesisi, ambalaj atığı toplama ayırma tesisleri ve daha bir çok çevre  izin ve lisansına sahip tesislerimiz ile  bir çok ilimizden çevre konunusnda önde yer almaktayız.Ayrıca  Turhal ve Niksar ilçeleri atıksu arıtma tesisleri için ÇED kararı alınmış olup şüreç devam etmektedir. İlimizde de çevre bilincine sahip insanlarımızın çoğalmasına dönük, toplumun değişik kesiklerine verdiğimiz “Çevre Eğitimi” çalışmaları da önem verdiğimiz faaliyetler arasında yerini almaktadır..
Çevre kirliliğinde en büyük payı oluşturan atıklar için, Bakanlığımızın öngördüğü Atık hiyerarşisinin birinci sırasında  Önleme/Azaltma ikinci sırada  Geri Dönüşüm yer almaktadır. Bu bağlamda oluşan atıkların geri kazanımı ile hem doğal kaynaklarımız korunacak, hem de enerji  sarfiyatı azalacaktır, en önemlisi de çöpler için  seçilen düzenli depolama alanların kullanım ömrü uzayacaktır.  İşte bu amaçla İl Müdürlüğü olarak tehlikeli/tehlikesiz  geri kazanılabilir nitelikli atıkların tüm resmi kurum ve okullarda ayrı toplanması için Mahalli Çevre Kurulu kararı alınmasını sağlayarak, uygulamaya koyulmasını sağladık. Toplama kutuları kurumlara yerleştirildi.Bu konuda tüm kurumlardan isimler isteyerek ilgili personele önümüzdeki günlerde bilgilendirme toplantısı düzenleyeceğiz. Bugüne kadar toplanması konusuna henüz değinilmemiş ancak teknolojik yaşamın bir parçası olarak her geçen gün miktarı artan  elekrikli ve elektonik atıklarla öncü bir çalışma yaptık. Artık şehrimizde 2 ayrı noktada yer alacak  atık kutuları ile  elektrikli ve elektronik atık eşyalar çöpe gitmeyecek. İlimizde mevcut Bakanlığımızdan bu konuda lisans almış bir geri kazanım firmasınca bu atıklar toplanarak geri kazanılacak. “5 Haziran Dünya Çevre Günü”nde bu kutuların yerleştirilmesi ve açılış töreni yapılarak halkımıza kazandırılacak.
 Çevrenin öneminin bir kez daha yüksek sesle dile getirildiği 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bugün, daha güzel bir çevrede yaşama hakkımız olduğunu ve yaşanabilir bir çevre, yaşanabilir bir Tokat için; hepimizin üzerine düşen görevi yerine getirmesinin gerekliliğini bu günde bir kez daha hatırlatıyoruz.
Bizlere emanet edilen bu topraklar üzerinde, birbirimizin haklarına saygılı, sağlıklı ve güzel bir çevrede tüm canlıların yaşama hakkına saygılı bir anlayış içinde, elinizden gelen her şeyi yapacağınıza yürekten inanıyor, tüm illerde ve  ilimizde değişik etkinliklerle kutlanan ve  5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Haftası etkinliklerinin amacına ulaşmasını  temenni ediyorum. Saygılarımla…
 
                                                                                                               Hikmet KAYA
                                                                                                   Çevre ve Şehircilik İl Müdürü